Stop alger/lav/mos – Billigt – Miljøvenligt – Effektivt

Professionelle tagrensere skal bruge godkendte midler til algebehandling

Foråret er højsæson for algerensning af tage, facader, pool-rengøring, vask af havemøbler og lign.
Mange husejere bestiller tagrensning hos professionelle tagrensningsfirmaer. Desværre har det vist sig, at ikke alle professionelle tagrensningsfirmaer kender lovgivningen, og der bliver brugt ikke-godkendte midler til algebekæmpelse. Det kan forårsage skader på miljøet.
Firmaer, som forhandler algemidler eller bruger dem erhvervsmæssigt til algefjernelse må kun bruge produkter, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Dette står i kemikalieloven, § 33.

Alle algemidler skal godkendes, også selvom det ikke fremgår direkte af markedsføringen, at produktet er et middel mod algevækst. Selv desinfektionsmidler, som markedsføres som produkter mod

  • grønne belægninger
  • grøn begroning
  • begroning
  • alger/lav/mos
  • til algefjernelse

skal godkendes før salg og anvendelse.
Godkendte algemidler indeholder ofte farlige kemikalier og skal bruges forsvarligt og med omtanke. Dette gælder både i forhold til reglerne om kemikalier såvel som reglerne for arbejdsmiljø og miljøbeskyttelse. Disse forholdsregler fremgår af etiketten, brugervejledningen samt det sikkerhedsdatablad, som leverandøren skal levere til den professionelle bruger af produktet. Forkert anvendelse kan medføre erstatningsansvar for skader.
Find det godkendte algemiddel i Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase

Under produktgrupper i Miljøstyrelsens kan du finde ”Midler mod algevækst” i rullemenuen og de godkendte midler kommer frem, når du trykker ”søg”.
I øjeblikket findes der kun to godkendte algemidler, Algefri N samt Neutralon, i to udgaver, et klar til brug middel og et koncentrat. Du kan se om et middel er godkendt på etiketten i deklarationsfeltet. Der skal stå et registreringsnummer og ”Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler”.
Kontrol af reglerne

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion håndhæver reglerne om godkendelse af bekæmpelsesmidler og om vildledende markedsføring af forbrugerne, hvis dette finder sted. Hvis ikke-godkendte algemidler bliver markedsført, solgt, eller brugt i strid med reglerne, vil det kunne straffes med bøde eller fængsel i op til to år.

SPØRGSMÅL?

Vi tilbyder gratis og uforpligtende rådgivning. Udfyld venligst nedenstående formular for at sende os en besked eller ring til os på +45 2272 8440