MILJØ GODKENDTE PRODUKTER TIL ALGEBEHANDLING

Info af Algefri N udlånt af ECOstyle A/S

Fakta om miljøvenlig
algebekæmpelse med AlgeFri N ProFF
AlgeFri N ProFF er godkendte og dermed lovlige middel til bekæmpelse af alger/lav/mos i Danmark.

OBS! Både bruger og ejer af ejendommen er juridisk ansvarlig, hvis ikke der anvendes et godkendt middel.

Det aktive stof i AlgeFri N ProFF er naturligt forekommende mættede fedtsyrer, som af jordbakterier hurtigt nedbrydes til vand og kuldioxid.

Alger/lav/mos er den fine grønne film, og kan findes på alle typer udendørs flader.

Alger/lav/mos må ikke forveksles med mos og lav (de gule og grønne flade kroner) der ofte ses på tage. Alger/lav/mos danner grobund for mos og lav, som er sværere at bekæmpe.

AlgeFri N ProFF har en sideeffekt på mos og lav, men virkningen tager tid.

Efter påføring af/sprøjtning med af AlgeFri N ProFF dør alger/lav/mos i løbet af kort tid. I varmt vejr kan effekten ses i løbet af få timer. Den grønne hinde forsvinder. Der behandles med udsigt til 6 timers tørvejr. Hurtigst og bedste effekt opnås ved temperatur på minimum 10˚C.

Effekten holder afhængig af nedbør, overfladens beskaffenhed, placering (skygge, nord eller sydvendt) og mængden af næringsstoffer i nedbøren i 1-2 år

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

AlgeFri N ProFF er et middel til algebekæmpelse, der er lovligt i Danmark!

AlgeFri N ProFF er godkendt til anvendelse på hårde overflader som f.eks. fortove, terrasser, drivhuse, rækværker, mure, facader og tage.
Overflader af stærkt sugende materiale (eks. kinesisk granit og plastik fliser) kan få pletter som normalt forsvinder over tid. Undgå at behandle/rammme nyere flader af zink og kobber (mindre end 6 – 12 måneder gamle).

AlgeFri N ProFF opblandes med vand og sprøjtes på algerne og de dør i løbet af kort tid. I varmt vejr kan effekten ses i løbet af få timer.
Nej – de mættede fedtsyrer (pelargonsyre) som er den aktive substans er så hurtigt nedbrudt, at den ikke bliver udvasket til grundvandet.

Effekten holder afhængig af nedbør og mængden af alger/lav/mos i luften i op til 1-2 år.

Nej – AlgeFri N ProFF nedbrydes direkte af bakterier til vand og kuldioxid uden andre nedbrydningsprodukter. Mættede fedtsyrer forekommer naturligt i en række sammenhænge og vil ikke udgøre en risiko for miljøet.
Det er fordi AlgeFri N ProFF er baseret på mættede fedtsyrer. Det er ufarligt at indånde. Lugten forsvinder efter kort tid.
Misfarvninger kan forekomme ved behandling, hvis der overdoseres. Det er dog kun forbigående og de forsvinder i løbet af få dage.

SPØRGSMÅL?

Vi tilbyder gratis og uforpligtende rådgivning. Udfyld venligst nedenstående formular for at sende os en besked eller ring til os på +45 2272 8440